Hàm Round làm tròn số đơn giản trong Excel

Hàm Round là hàm làm tròn số khá thông dụng trong Excel. Tuy nhiên cũng có rất nhiều người chưa vận dụng thành thạo Hàm Round khi đối số đi kèm trong hàm là số âm.

ham-round-excel

Cú Pháp: ROUND(number,n)

Trong đó:

number: Số cần làm tròn.
n: Là đối số, n có thể âm hoặc dương.

Giải thích các trường hợp của n:

– Khi n=0: Ta làm tròn tới số nguyên gần nhất, ví dụ: Round(11.424,0)=11
– Khi n<0: Ta làm tròn về phía trái của dấu thập phân (nếu n=-1 thì làm tròn đến hàng chục, n=-2 làm tròn đến trăm và n= -3 là đến hàng nghìn…)

Hữu ích hãy share bạn nha!

Ví dụ: Round(170.523,-2)=200

– Khi n>0: Ta làm tròn về phía bên phải dấu thập phân (nếu n=1 lấy 1 số lẻ, n=2 lấy 2 số lẻ,…)
Ví dụ: Sử dụng hàm ROUND làm tròn cột điểm trung bình cho danh sách sinh viên dưới:

Tại ô D6 ta có điểm trung bình là 18.78, nhập công thức ô E6: =ROUND(D6,1) => kết quả là 18,8

D6: là cột điểm trung bình của sinh viên
n=1: chỉ lấy 1 số bên phải dấu thập phân.
Trường hợp n>0 thường được áp dụng khi tính điểm,… còn n<0 thường dùng khi tính bảng lương hoặc hóa đơn mặt hàng có giá trị lớn.

Chú ý trong khi sử dụng hàm Round 

Nếu Num_digits lớn hơn 0 (không), thì số được làm tròn tới số vị trí thập phân được chỉ định.

Trường hợp Num_digits bằng 0, thì số được làm tròn tới số nguyên gần nhất.

Còn lại nếu Num_digits nhỏ hơn 0, thì số được làm tròn sang bên trái dấu thập phân.

#Ví dụ cụ thể

=ROUND(2.15, 1) kết quả sẽ là 2.2 (Làm tròn số 2.15 tới một vị trí thập phân, như vậy phần thập phân là 15 làm tròn lên 1 chính là 20, nếu phần thập phân là 14 thì làm tròn lên 1 chính là 10).

=ROUND(2.149, 1) kết quả sẽ là 2.1 (Làm tròn số 2.149 tới một vị trí thập phân, như vậy phần thập phân là 149 làm tròn lên 1 chính là 100, nếu phần thập phân là 150 thì làm tròn lên 1 chính là 200).

=ROUND(2.149, 2) kết quả sẽ là 2.15 (Làm tròn số 2.149 tới hai vị trí thập phân, như vậy phần thập phân là 149 làm tròn lên 2 chính là 150, nếu phần thập phân là 144 thì làm tròn lên 2 chính là 140).

=ROUND(21.5, -1) kết quả sẽ là 20 (Làm tròn 21,5 đến một vị trí thập phân về bên trái của dấu thập phân, như vậy bên trái dấu thập phân là số 21 thì làm tròn lên 1 chính là 20 (tức là từ số 20 đến 24 là được làm tròn về số 20), nếu là số 25 trở lên thì làm tròn sẽ là số 30).

=ROUND(626.3,-3) kết quả sẽ là 1000 (Làm tròn 626.3 đến ba vị trí thập phân về bên trái của dấu thập phân, như vậy bên trái dấu thập phân là số 626 thì làm tròn lên 3 chính là 1000 (tức là từ số 500 đến 999 là được làm tròn về số 1000), nếu là số nhỏ hơn 500 sẽ làm trong là số 0).

Qua ví dụ cụ thể trên đây các bạn có thể hiểu hơn về cú pháp và cách sử dụng hàm Round trong Excel cũng như nâng cao kiến thức học excel của mình, hàm Round (làm tròn số) này có ứng dụng khá lớn trong thực tế, không phí công bạn bỏ thời gian ra học Excel và giúp bạn tính toán hiệu quả hơn.

Hữu ích hãy share bạn nha!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.