Tách ký tự trong Excel từ cơ bản nâng cao

Tách ký tự ra khỏi chuỗi trong Excel có nhiều cách làm, thông thường khi cần tách các ký tự ra khỏi 1 chuỗi ký tự nào đó trong Excel chúng ta thường sử dụng 3 hàm cơ bản sau:

  • Tách n ký tự trong chuỗi text kể từ phía bên phải

RIGHT(text, n)
+ Text: chuỗi ký tự.
+ n: Số ký tự cần cắt ra từ chuỗi ký tự. (Nếu không có tham số này, excel sẽ mặc định giá trị là 1).

Ví dụ 1: Áp dụng hàm RIGHT để lấy ký 2 ký tự cuối  trong ô A1 có chuỗi ký tự BA132D  .
– Trên ô B1 ta gõ công thức như sau: B1= RIGHT (A1,2) và nhấn Enter. Kết quả ra là 2D

  • Tách n ký tự trong chuỗi text từ bên trái

LEFT(text, n)
+ text: Chuỗi ký tự.
+ n: Số ký tự cần cắt ra từ chuỗi ký tự. (Nếu không có tham số này, Excel sẽ mặc định giá trị là 1).

Ví dụ để tách một ký tự phía bên trái của chuối các bạn sử dụng hàm LEFT.
Ở đây để lấy ra ký tự đầu của mã số nhân viên ở ô C5 là “BA12F” với công thức  tại ô E5=LEFT(C5,1) => kết quả tại E5 là B

  • Tách n ký tự trong chuỗi text nằm chính giữa chuỗi ký tự

MID(text,start_num,num_chars)
text: chuỗi cần tách ký tự
start_num:vị trí ký tự đầu tiên cần tách
num_chars: số ký tự cần tách

Ví dụ ô A1 chứa chuỗi “Giải pháp Excel”
MID(A1,1,4) > Giải
MID(A1,6,4) > pháp
MID(A1,8,1) > á
MID(A1,11,5) > Excel

  • Một trường hợp khác khó hơn với giả sử bạn có những ô có nội dung như sau

tach-chuo-ky-tu-excel

Bạn muốn lấy chuỗi kí tự phía trước dấu “*” và muốn lấy chuỗi kí tự đứng sau dấu “*” nhưng phải dùng thông qua hàm số mà không phải chia tách trực tiếp .

Để lấy chuỗi kí tự đứng trước dấu “*” bạn phải làm theo công thức sau

=LEFT(A1,(FIND(“*”,A1,1)-1))

tach-chuo-ky-tu-excel-2

Để lấy chuỗi kí tự đứng sau dấu “*” phải theo công thức sau

=RIGHT(A1,(LEN(A1)-(FIND(“*”,A1,1))))

tach-chuo-ky-tu-excel-3

Một số trường hợp bên phải là số cụ thể và để phục vụ bước tính toán tiếp theo thì các bạn thêm như sau:

=VALUE(RIGHT(A1,(LEN(A1)-(FIND(“*”,A1,1)))))

  • Trường hợp bạn muốn tách số ra khỏi chuỗi ký nào đó như lấy số trong mã nhân viên. Chúng ta có thể tự viết hàm ExtractNumber ( tên có thể thay đổi tùy ý bạn) để dùng. Excel có công cụ hỗ trợ chúng ta viết hàm theo ý mình.

Bước 1: mở Microsoft Excel file dữ liệu bạn cần xử lý lên
Bước 2: nhấn Alt + F11 -> mở ra cửa sổ Microsoft Visual Basic -> Insert -> Module

ExtractNumber-tach-so-ra-khoi-chuoi

Bước 3: Bạn nhập đoạn code bên dưới vào cửa sổ Book1-Module1 (Code), hình minh hoại bên dưới:

Function ExtractNumber(rCell As Range)
Dim lCount As Long
Dim sText As String
Dim lNum As String
sText = rCell
For lCount = Len(sText) To 1 Step -1
If IsNumeric(Mid(sText, lCount, 1)) Then
lNum = Mid(sText, lCount, 1) & lNum
End If
Next lCount
ExtractNumber = CLng(lNum)
End Function

ExtractNumber-tach-so-ra-khoi-chuoi-2

Vậy là bạn đã có thể dùng hàm ExtractNumber để tách số ra khỏi chuỗi rồi đó.

Bước 4: Quay lại Microsoft Excel, bạn dùng hàm ExtractNumber như hình bên dưới:

tach-chuo-ky-tu-excel-4

Cách tách ký tự trong Excel được thực hiện theo nhiều cách, thậm chí có thể kết hợp những cách trên lại để xử lý những chuỗi ký tự phức tạp. Chúc bạn thành công.

Hữu ích hãy share bạn nha!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.