CÁC HÀM THỐNG KÊ TRONG EXCEL THÔNG DỤNG NHẤT

Hàm thống kê trong Excel thông dụng nhất
Tự học tin học văn phòng

Hàm thống kê trong Excel được chia thành 4 nhóm chính hỗ trợ xử lý dữ liệu nhanh chóng. Gồm nhóm hàm tính tổng, nhóm hàm tính giá trị trung bình, nhóm hàm tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất và nhóm hàm đếm dữ liệu. Sau đây là chi tiết các hàm phân theo từng nhóm cụ thể.

Hàm thống kê trong Excel thông dụng nhất

A. Nhóm hàm tính tổng

1. Hàm SUM – Hàm thống kê trong Excel thông dụng nhất:

Cộng tất cả các số trong một vùng dữ liệu được chọn.
Cú pháp:  SUM(Number1, Number2…)
Các tham số: Number1, Number2… là các số cần tính tổng.

2. Hàm SUMIF:

Tính tổng của các ô được chỉ định bởi những tiêu chuẩn đưa vào.
Cú pháp: SUMIF(Range, Criteria, Sum_range)

Các tham số:
– Range: Là dãy mà bạn muốn xác định.
– Criteria: các tiêu chuẩn mà muốn tính tổng. Tiêu chuẩn này có thể là số, biểu thức hoặc chuỗi.
– Sum_range: Là các ô thực sự cần tính tổng.

Ví dụ:
= SUMIF(B3:B8,”<=10″)
Tính tổng của các giá trị trong vùng từ B2 đến B5 với điều kiện là các giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 10.

B. Nhóm hàm tính giá trị trung bình

1. Hàm AVERAGE – Hàm thống kê trong Excel thông dụng nhất:

Trả về gi trị trung bình của các đối số.
Cú pháp: AVERAGE(Number1, Number2…)
Các tham số: Number1, Number2 … là các số cần tính giá trị trung bình.

2. Hàm SUMPRODUCT:

Lấy tích của các dãy đưa vào, sau đó tính tổng của các tích đó.
Cú pháp: SUMPRODUCT(Array1, Array2, Array3…)
Các tham số: Array1, Array2, Array3… là các dãy ô mà bạn muốn nhân sau đó tính tổng các tích.

Chú ý: Các đối số trong các dãy phải cùng chiều. Nếu không hàm sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE.

C. Nhóm hàm tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất

1. Hàm MAX:

Trả về số lớn nhất trong dãy được nhập.
Cú pháp:  MAX(Number1, Number2…)
Các tham số: Number1, Number2… là dãy mà bạn muốn tìm giá trị lớn nhất ở trong đó. Ví dụ.

2. Hàm LAGRE:

Tìm số lớn thứ k trong một dãy được nhập.
Cú pháp: LARGE(Array, k)

Các tham số:
– Array: Là một mảng hoặc một vùng dữ liệu.
– k: Là thứ hạng của số bạn muốn tìm kể từ số lớn nhất trong dãy.

3. Hàm MIN:

Trả về số nhỏ nhất trong dãy được nhập vào.
Cú pháp:  MIN(Number1, Number2…)

Các tham số: Number1, Number2… là dãy mà bạn muốn tìm giá trị nhỏ nhất ở trong đó.

4. Hàm SMALL:

Tìm số nhỏ thứ k trong một dãy được nhập vào.
Cú pháp: SMALL(Array, k)

Các tham số:
– Array: Là một mảng hoặc một vùng của dữ liệu.
– k: Là thứ hạng của số mà bạn muốn tìm kể từ số nhỏ nhất trong dãy.

D. Nhóm hàm đếm dữ liệu

1. Hàm COUNT – Hàm thống kê trong Excel thông dụng nhất:

Hàm COUNT đếm các ô chứa dữ liệu kiểu số trong dãy.
Cú pháp:  COUNT(Value1, Value2, …)
Các tham số: Value1, Value2… là mảng hay dãy dữ liệu.

2. Hàm COUNTA:

Đếm tất cả các ô chứa dữ liệu.
Cú pháp:  COUNTA(Value1, Value2, …)
Các tham số: Value1, Value2… là mảng hay dãy dữ liệu.

3. Hàm COUNTIF:

Hàm COUNTIF đếm các ô chứa giá trị số theo một điều kiện cho trước.
Cú pháp:  COUNTIF(Range, Criteria)

Các tham số:
– Range: Dãy dữ liệu mà bạn muốn đếm.
– Criteria: Là tiêu chuẩn cho các ô được đếm.

Ví dụ:
= COUNTIF(B3:B11,”>100″): (Đếm tất cả các ô trong dãy B3:B11 có chứa số lớn hơn 100).

Mời bạn tham khảo thêm bài viết :

Hữu ích hãy share bạn nha!
Không có phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

bỏ gạch chân đỏ trong Word
Tự học tin học văn phòng
Gạch chân đỏ trong word – cách loại bỏ

Nguyên nhân của việc này là do chức năng kiểm tra chính tả và ngữ pháp (Spelling & Grammar) theo tiếng Anh của Word. Thủ thuật sau sẽ giúp bạn loại bỏ lỗi gạch chân trong word.

Thủ thuật word cài đặt font chữ
Tự học tin học văn phòng
Cài đặt Font chữ mặc định khi bạn mới mở Word

Thủ thuật word dưới đây sẽ giúp bạn cài đặt font chữ Time New Roman hoặc bất kỳ một phông chữ nào làm mặc định mỗi khi mở một văn bản mới.

phím tắt Excel
Tự học tin học văn phòng
49 phím tắt Excel cho dân văn phòng

Phím tắt Excel là một trong những mẹo thường xuyên sử dụng trong làm việc. Đặc biệt là Excel để tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suật làm việc. Tuy vậy, không phải ai cũng có thể nắm bắt được hết những phím tắt hay sử dụng trong …