CÁC HÀM THỐNG KÊ TRONG EXCEL THÔNG DỤNG NHẤT

Hàm thống kê trong Excel thông dụng nhất
Tự học tin học văn phòng

Hàm thống kê trong Excel được chia thành 4 nhóm chính hỗ trợ xử lý dữ liệu nhanh chóng. Gồm nhóm hàm tính tổng, nhóm hàm tính giá trị trung bình, nhóm hàm tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất và nhóm hàm đếm dữ liệu. Sau đây là chi tiết các hàm phân theo từng nhóm cụ thể.

Hàm thống kê trong Excel thông dụng nhất

A. Nhóm hàm tính tổng

1. Hàm SUM – Hàm thống kê trong Excel thông dụng nhất:

Cộng tất cả các số trong một vùng dữ liệu được chọn.
Cú pháp:  SUM(Number1, Number2…)
Các tham số: Number1, Number2… là các số cần tính tổng.

2. Hàm SUMIF:

Tính tổng của các ô được chỉ định bởi những tiêu chuẩn đưa vào.
Cú pháp: SUMIF(Range, Criteria, Sum_range)

Các tham số:
– Range: Là dãy mà bạn muốn xác định.
– Criteria: các tiêu chuẩn mà muốn tính tổng. Tiêu chuẩn này có thể là số, biểu thức hoặc chuỗi.
– Sum_range: Là các ô thực sự cần tính tổng.

Ví dụ:
= SUMIF(B3:B8,”<=10″)
Tính tổng của các giá trị trong vùng từ B2 đến B5 với điều kiện là các giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 10.

B. Nhóm hàm tính giá trị trung bình

1. Hàm AVERAGE – Hàm thống kê trong Excel thông dụng nhất:

Trả về gi trị trung bình của các đối số.
Cú pháp: AVERAGE(Number1, Number2…)
Các tham số: Number1, Number2 … là các số cần tính giá trị trung bình.

2. Hàm SUMPRODUCT:

Lấy tích của các dãy đưa vào, sau đó tính tổng của các tích đó.
Cú pháp: SUMPRODUCT(Array1, Array2, Array3…)
Các tham số: Array1, Array2, Array3… là các dãy ô mà bạn muốn nhân sau đó tính tổng các tích.

Chú ý: Các đối số trong các dãy phải cùng chiều. Nếu không hàm sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE.

C. Nhóm hàm tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất

1. Hàm MAX:

Trả về số lớn nhất trong dãy được nhập.
Cú pháp:  MAX(Number1, Number2…)
Các tham số: Number1, Number2… là dãy mà bạn muốn tìm giá trị lớn nhất ở trong đó. Ví dụ.

2. Hàm LAGRE:

Tìm số lớn thứ k trong một dãy được nhập.
Cú pháp: LARGE(Array, k)

Các tham số:
– Array: Là một mảng hoặc một vùng dữ liệu.
– k: Là thứ hạng của số bạn muốn tìm kể từ số lớn nhất trong dãy.

3. Hàm MIN:

Trả về số nhỏ nhất trong dãy được nhập vào.
Cú pháp:  MIN(Number1, Number2…)

Các tham số: Number1, Number2… là dãy mà bạn muốn tìm giá trị nhỏ nhất ở trong đó.

4. Hàm SMALL:

Tìm số nhỏ thứ k trong một dãy được nhập vào.
Cú pháp: SMALL(Array, k)

Các tham số:
– Array: Là một mảng hoặc một vùng của dữ liệu.
– k: Là thứ hạng của số mà bạn muốn tìm kể từ số nhỏ nhất trong dãy.

D. Nhóm hàm đếm dữ liệu

1. Hàm COUNT – Hàm thống kê trong Excel thông dụng nhất:

Hàm COUNT đếm các ô chứa dữ liệu kiểu số trong dãy.
Cú pháp:  COUNT(Value1, Value2, …)
Các tham số: Value1, Value2… là mảng hay dãy dữ liệu.

2. Hàm COUNTA:

Đếm tất cả các ô chứa dữ liệu.
Cú pháp:  COUNTA(Value1, Value2, …)
Các tham số: Value1, Value2… là mảng hay dãy dữ liệu.

3. Hàm COUNTIF:

Hàm COUNTIF đếm các ô chứa giá trị số theo một điều kiện cho trước.
Cú pháp:  COUNTIF(Range, Criteria)

Các tham số:
– Range: Dãy dữ liệu mà bạn muốn đếm.
– Criteria: Là tiêu chuẩn cho các ô được đếm.

Ví dụ:
= COUNTIF(B3:B11,”>100″): (Đếm tất cả các ô trong dãy B3:B11 có chứa số lớn hơn 100).

Mời bạn tham khảo thêm bài viết :

Hữu ích hãy share bạn nha!
Không có phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tự học tin học văn phòng
Chuyển hình ảnh thành văn bản bằng đơn giản nhanh chóng

Ngày nay nhu cầu chuyển đổi hình ảnh sang các định dạng tài liệu khác như PDF, Word, Excel  khá phổ biến. Do đó có nhiều phần mềm, dịch vụ trực tuyến hỗ trợ bạn xử lý với file hình ảnh, chuyển hình ảnh sang nhiều kiểu tài liệu. Nếu …

Tự học tin học văn phòng
Một số lỗi công thức Excel phổ biến khi người dùng nhập sai

Các công thức đôi khi có thể dẫn đến giá trị lỗi bên cạnh việc trả về kết quả không mong đợi. Sau đây là một số lỗi công thức Excel bạn có thể sử dụng để tìm và điều tra nguyên nhân của lỗi và xác định giải pháp. …

Tự học tin học văn phòng
7 thủ thuật excel siêu tốc dành cho dân văn phòng

Kỹ năng sử dụng Excel một cách thành thạo các thủ thuật Excel sẽ giúp ích rất nhiều cho sự thăng tiến hay sự học của các bạn. Dưới đây là 7 thủ thuật Excel siêu tốc cực kỳ hữu ích giúp bạn xử lý nhanh. Các bạn ngày càng …